ติดต่อเรา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ที่อยู่ : 134 ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44000

โทรศัพท์ 099-1424429
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]